Autocad Help Offline

Če po zaključenem šolanju mladi ne bodo našli zaposlitve v Sloveniji, jo bodo pac drugje. Podjetja morajo tudi razumeti, da brez razvoja ljudi na dolgi rok ne gre. Trgi se dandanes spreminjajo hitro in podjetja si ne morejo privoščiti petletne praznine v kadrih in znanju. Večja poudarek bi potrebovali tudi pri šolanju obrtnikov, ki jih v Sloveniji primanjkuje. Da bi v Slovenijo vrnili ljudi, ki so odšli v tujino bodo potrebne bolj temeljite spremembe. Od ljudi namreč ne morete pričakovati, da se bodo vrnili v domovino z nižjim življenjskim standardom in nizko kompenzacijo zaposlenih Poleg tega javni in zasebni sektor, ki jih preveva korupcija in v katerih je meritokracija izjema, nista privlačna ne morebitnim delavcem ne investitorjem. , Конструктивные разработки, экспериментально теоретические исследования и внедрения стальных куполов: автореф. дис. д. ра тех. наук. Пенза, 1996. Gentry Supply Co. Consumer GoodsEducationSt. Olaf College 1975 — 1977B. A. Music EducationExperienceT. A.
Comments are closed.